Wyjeżdżając za granicę nie zapomnij wykupić ubezpieczenia

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to zdecydowanie za mało!

Karta jest wydawana bezpłatnie przez placówki NFZ osobom ubezpieczonym na żądanie. EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie.   Karta uprawnia do świadczeń tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.  Jeżeli w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierane są opłaty od ubezpieczonych, EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

EKUZ

Ubezpieczenie Turystyczne

Koszt ubezpieczenia

Karta bezpłatna

Cena ubezpieczenia zależy od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • rejonu, w który się wybieramy (ubezpieczycielowi będzie robiło różnicę czy jedziemy do Czech, Turcji czy do USA),
 • zakresu ubezpieczenia (np. tylko zakres podstawowy lub pakiet rozszerzony o dodatkową ochronę),

Dla kogo ochrona?

Osoby ubezpieczone w NFZ

 • Każdy obywatel RP (niepełnoletnie osoby musi ubezpieczyć osoba dorosła i występować w polisie jako ubezpieczający),
 • cudzoziemcy na stałe mieszkający w Polsce,
 • obywatele polscy mieszkający na stałe poza granicami Polski przyjeżdżający z wizytą do kraju.

Pokrycie kosztów leczenia

 • Karta pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach z podpisaną umową z odpowiednikiem naszego NFZ.
 • na zasadach obowiązujących w danym państwie (np. z koniecznością częściowej dopłaty do świadczeń),
 • w zakresie ochrony zawierającym: podstawową opiekę medyczną, opiekę specjalistyczną i szpitalną, leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia, opiekę dentystyczną i protetyczną, środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia, ale:

 • Należy zwrócić uwagę na limity np. wysokość zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego w niektórych polisach wynosi 1000 zł a pomoc medyczna dla kobiet w ciąży i w okresie połogu to limit do 6000 zł. Limity mogą być różne, wiele zależy od konkretnie ustalonego zakresu ubezpieczenia.
 • Dla osób chorych przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia czy nerek) należy dokupić rozszerzenie obejmujące ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych.

Transport medyczny do Polski

Nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju.

Polisa pokrywa koszty transportu medycznego a także transportu zwłok do kraju. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować także koszty poszukiwania i ratownictwa medycznego.

Inne świadczenia w ramach ubezpieczenia

Brak

Ubezpieczony ma szeroką ofertę dodatkowych rozszerzeń do polisy np.:

 • ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • koszty ratownictwa i poszukiwania,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
 • ubezpieczenia obejmującego uprawianie różnych sportów,
 • ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych.

Każde świadczenie ma wpływ na cenę polisy.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Ubezpieczenie na wyjazd