MULTICA jest firmą świadczącą usługi z zakresu ubezpieczeń.

  • Naszym celem jest Państwa satysfakcja oraz optymalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju.
  • Bezpłatnie pomożemy dokonać wyboru optymalnego ubezpieczenia lub kompleksowego pakietu ubezpieczeniowego dla osób indywidualnych i firm.
  • Wykorzystując doświadczenie, elastyczność oraz entuzjazm w podejściu do nowych wyzwań, utrzymujemy wysoki standard oferowanych przez nas usług.
  • Ceny polis są zgodne z taryfami Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • Nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji!
  • Oferty 14 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń losowych. 

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance.

Więcej…