MULTICA jest firmą świadczącą usługi z zakresu ubezpieczeń.

 • Naszym celem jest Państwa satysfakcja oraz optymalizacja kosztów
  ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i
  spokoju.
 • Bezpłatnie pomożemy dokonać wyboru optymalnego ubezpieczenia lub
  kompleksowego pakietu ubezpieczeniowego dla osób indywidualnych i firm.
 • Wykorzystując doświadczenie, elastyczność oraz entuzjazm w podejściu
  do nowych wyzwań, utrzymujemy wysoki standard oferowanych przez nas
  usług.
 • Ceny polis są zgodne z taryfami Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji!
 • Oferty 14 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…

Przyjdź i sprawdź czy nie przepłacasz za swoje ubezpieczenie