MULTICA jest firmą świadczącą usługi z zakresu ubezpieczeń.

Na tej stronie nie znajdziecie Państwo kalkulatorów składek, gdyż stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem. Osobiście przedstawimy Państwu ofertę lepiej niż jakikolwiek program komputerowy, przeanalizujemy aktualne potrzeby ubezpieczeniowe i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.

 

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych towarzystw, z którymi współpracujemy: 

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • RESO Europa Service Sp. z o.o. – Balcia Insurance SE Poland.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
 • SALTUS Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
 • TUiR WARTA S.A.  – HDI
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
 • TUiR Allianz Polska SA
 • Proama – Generali TU S.A.
 • STU Ergo Hestia SA – MTU
 • Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

 

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…