Ubezpieczenie Podróży

Wyjeżdżasz za granicę na urlop, narty, do pracy? Pamiętaj o ubezpieczeniu kosztów leczenia.
Ubezpieczenie można wykupić na kilka dni, tygodni, miesięcy, lub na cały rok, w wersji indywidualnej, rodzinnej, lub grupowej.

Co zagwarantuje Ci taka polisa?

 

 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym koszt wizyty u lekarza prywatnego, badań, zabiegów,
 • odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku (NNW),
 • transport między szpitalami i placówkami medycznymi zlecony przez lekarza,
 • wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju (w tym zwłok)
  koszt leczenia stomatologicznego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Pamiętaj, że:

 

 • Jeśli jedziesz na narty, snowboard, będziesz podróżował po morzu lub w wysokich górach – rozszerz polisę o koszty ratownictwa. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty ratownictwa rozumiane, jako koszty poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenia pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia oraz transportu z miejsca zdarzenia do najbliższego punktu opieki medycznej.

Za dodatkową składką możesz rozszerzyć polisę o:

 • sporty ekstremalne, zarobkowe wykonywanie pracy, następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • powrót osób bliskich Ubezpieczonego

Ważne! Kup polisę co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Szczegóły poznasz w naszej multiagencji. Zapraszamy!

Współpracujemy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dzięki temu na bieżąco mamy informację o wszystkich zniżkach i aktualnych promocjach.

 

 

ubezpieczenie turystyczne online

KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ, UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE, WARTA ONLINE

 

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…