Ubezpieczenie domu i mieszkania

Oferujemy pełny zakres ubezpieczenia domów i mieszkań oraz domów w budowie.

 

Poza ubezpieczeniem domu czy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży powinniśmy koniecznie wykupić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym.

To ubezpieczenie chroni osoby trzecie, a to chroni nasze finanse przed szkodami spowodowanymi przez nas i naszą rodzinę.

Ważne, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i upewnić się, że mamy pełną ochronę naszego mienia.

Co możesz ubezpieczyć?

  • Dom / Mieszkanie i pomieszczenie przynależne do niego (np. piwnica, strych, miejsce parkingowe),
  • Mienie ruchome (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, biżuterię i inne),
  • Stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. glazura, podłogi, zabudiwy wnętrz, stałe wyposażenie łazienek.

Bardzo tanio… nie zawsze znaczy dobrze – zwróc uwagę na Sumy Ubezpieczenia oraz na zakres – służymy pomocą przy doborze odpowiedniego ubezpieczenia.

 

Współpracujemy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dzięki temu na bieżąco mamy informację o wszystkich zniżkach i aktualnych promocjach.

 

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…