Dzięki długoletniej współpracy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, możemy zaoferować Państwu fachową pomoc oraz wyjątkowo atrakcyjne warunki ubezpieczeń.

 WYLICZ SKŁADKĘ 

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe, aby mógł on poruszać się po drogach. Dobrze dobrany plan ubezpieczeniowy może ochronić Cię przed ponoszeniem odpowiedzialności w razie wypadku, pokrywa koszty szkód wyrządzonych z Twojej winy na innych uczestnikach ruchu drogowego i nie tylko, z użyciem Twojego pojazdu.

BARDZO WAŻNE!!! Umowa ubezpieczenia OC pojazdów jest umową obowiązkową na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zwanej dalej Ustawą. Powoduje to, że każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć taką umowę na posiadany pojazd najpóźniej w dniu rejestracji. Nie ma tu znaczenia czy pojazd jest użytkowany, remontowany czy stoi w garażu. Sam fakt rejestracji generuje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.
Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:
 •  najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), 
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC, 
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego nie zarejestrowanego, 
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy, 
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC.


Ubezpieczenie AutoCasco, Mini, Smart Casco. Autocasco chroni nas przed kosztami naprawy naszego samochodu, niezależnie od tego, kto ponosi winę (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). AC jest również zabezpieczeniem na wypadek kradzieży oraz zniszczenia wyposażenia samochodu. Ubezpieczenie AC może zawierać w sobie wiele elementów dodatkowych lub być częścią większego pakietu, zależnie od wyboru oferty. 

W skład takiego pakietu może wchodzić ubezpieczenie od pożaru, zalania samochodu w czasie powodzi, kradzieży, kradzieży bagażu czy pakiet assistance zapewniający holowanie w razie awarii lub kolizji. 
Masz do wyboru dwa warianty:
 • WARSZTAT / SERWIS – naprawiasz auto bezgotówkowo w warsztatach ASO
 • KOSZTORYS / WYCENA – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie


NNW Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków obejmujące kierowcę oraz pasażerów pojazdu, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa wypadków, które wydarzyły się podczas ruchu pojazdu, jak również: 
 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu.


ASSISTANCE. Ubezpieczenie Assistance może obejmować holowanie, naprawę, hotel, auto zastępcze. Gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu. Jest wiele wariantów jeśli chodzi o zakres czy okres ochrony – w zależności od potrzeb klientów.

Na drodze mogą Cię spotkać różne nieprzewidziane sytuacje. Assistance to dobrowolne ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz niezbędną pomoc już w pierwszych chwilach po zdarzeniu.


UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które można kupić wraz z ubezpieczeniem OC lub AC. W ramach ubezpieczenia szyb zostaje pokryty koszty ich wymiany lub naprawy. Obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne. Uszkodzenia szyb w pojeździe zdarzają się bardzo często. Wykupując ubezpieczenie szyb za niewielką kwotę, uzyskujemy ochronę przed skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością ich naprawy lub wymiany. Jest to szczególnie ważne, jeśli nie posiadamy ubezpieczenia AC. Umowa ubezpieczenia Szyb Samochodowych zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ubezpieczeniem tym mogą być objęte szkody związane z uszkodzeniem / zniszczeniem szyb ubezpieczonego pojazdu powstałe zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i całej Europy. 

WARTO WIEDZIEĆ!!! Koszt ubezpieczenia szyb samochodowych wynosi w granicach 69 – 150 zł, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 


OCHRONA PRAWNA. Zapewnia ochronę prawną Twoich interesów, jak również osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Obejmuje zarówno pomoc informacyjną, jak i pokrycie kosztów prawnika. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej gwarantuje zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne.


OCHRONA UTRATY ZNIŻKI W OC I AC Jest to ubezpieczenie, które chroni Twoje zniżki, zarówno w OC, jak i w AC. Nie stracisz zniżki w przypadku spowodowania szkody. Co roku przybywa coraz więcej pojazdów na naszych drogach. Chwila nieuwagi na drodze, parkingu i uszkodzenie pojazdu gotowe. 

Szczególnie polecana, gdy często poza głównym kierowcą, pojazdem kieruje mniej doświadczona osoba. 


BAGAŻ PODRÓŻNY. Planujesz wakacje lub podróż służbową? Polecamy wyjątkowe ubezpieczenie, dzięki któremu Twój bagaż będzie Ubezpieczony! Bagaż ubezpieczony jest od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie obejmuje rzeczy osobiste przewożone w samochodzie, w szczególności wózek i fotelik samochodowy dla dziecka, telefon komórkowy, laptop, nawigację satelitarną, a także box dachowy. Ubezpieczenie bagażu obejmuje również szkody, jakie mogą wystąpić w przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju, a także zdarzeń losowych, takich jak pożar czy powódź, bez względu na to czy zdarzy się to w Polsce, czy zagranicą. 

Ubezpieczenie dotyczy zwyczajowo zabieranych w podróż przedmiotów, które znajdują się w posiadaniu ubezpieczonego i są przewożone samochodem przez niego kierowanym. Ubezpieczenie bagażu jest dostępne jako opcja w pakiecie komunikacyjnym.

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń losowych. 

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance.

Więcej…