Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie, działające na całym świecie i w każdym czasie, dzięki któremu zapewnią Państwo bezpieczeństwo finansowe rodzinie i najbliższym. W ofercie ubezpieczycieli znajdziemy specjalne rozwiązania dla rodziców, seniorów, kredytobiorców a także polisę na życie z rentą. 

Z myślą o Twoim bezpieczeństwie i wygodzie Generali Życie T.U. S.A . przygotowało unikalne na rynku Ubezpieczenie na Życie.

Ubezpieczenie CERTUM Max zapewnia:
  • szeroki zakres ochrony niedostępny w polisach indywidualnych na życie
  • możliwość ubezpieczenia członków rodziny i najbliższych
  • minimum formalności
  • stały dostęp on-line poprzez Konta Klienta do warunków Twojej umowy
  • zniżki na zakup innych ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwa należące do Grupy Generali


Współpracujemy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dzięki temu na bieżąco mamy informację o wszystkich zniżkach i aktualnych promocjach.


Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń losowych. 

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance.

Więcej…