Ubezpieczenie domu i mieszkania

Nasz dom, nasze mieszkanie, to najczęściej dorobek całego życia, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć o zapewnieniu podstawowego bezpieczeństwa naszej rodzinie.  

Nieruchomości są coraz droższe, a dobra materialne, które w nich gromadzimy stanowią coraz wyższą wartość. Wbrew obiegowej opinii, tego rodzaju ubezpieczenia – pomimo wysokich sum ubezpieczenia – są stosunkowo niedrogie, składka najczęściej zamyka się w kwocie kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie niższej niż ubezpieczenie samochodu średniej klasy.

Ubezpieczenie majątku charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowywania poprzez włączanie i wyłączanie z niego wybranych ryzyk (elastyczność), co umożliwia dopasowanie oferty do oczekiwań ubezpieczającego. Chętnie pomożemy w wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego, rodzaju polisy, zakresu ochrony. 

Ważne, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i upewnić się, że mamy pełną ochronę naszego mienia.

Co możesz ubezpieczyć?  
  • Dom / Mieszkanie i pomieszczenie przynależne do niego (np. piwnica, strych, miejsce parkingowe),
  • Mienie ruchome (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, biżuterię i inne),
  • Stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. glazura, podłogi, zabudiwy wnętrz, stałe wyposażenie łazienek.
WAŻNE!!! Ubezpieczenie mieszkania już od 70 zł      Zapytaj o szczegóły Współpracujemy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dzięki temu na bieżąco mamy informację o wszystkich zniżkach i aktualnych promocjach.


Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń losowych. 

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance.

Więcej…